Uitstel helmplicht voor snorscooters

Nieuws
Datum: 
2 okt 2020 - 12:00

Na de internetconsultatie is duidelijk geworden dat de invoering van een helmplicht voor snorscooters breder moet worden afgewogen, wat betekent dat de invoering geen voldongen feit is. Dit heeft grotendeels te maken met de ontwikkeling van het toelatingskader voor Lichte Elektrische Voertuigen (LEV). LEV’ zijn voertuigen die, gelet op hun snelheid en het gegeven dat sprake kan zijn van trapondersteuning, vergelijkbaar zijn met bepaalde snorfietsen. Voor zowel de weggebruiker als voor de handhaving is het belangrijk dat er voor LEV voertuigen consistente keuzes worden gemaakt in relatie tot de kenmerken van het voertuig en het risicoprofiel binnen verkeersveiligheid. Op 8 oktober gaat de minister in het AO verkeersveiligheid in de kamer in gesprek over een bredere afweging voor een helmplicht.