Subsidieregeling voor snorfietsers in de gemeente Amsterdam is uitgesteld.

Nieuws
Datum: 
28 nov 2018 - 09:45

Recentelijk is de subsidieregeling Schone vervoersmiddelen voor snorfietsers besproken in de raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid. Doel van deze subsidieregeling is om bijdrage te leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit in de stad, door snorfietsers die willen overstappen naar ander vervoer te stimuleren om te kiezen voor een duurzaam alternatief.

De subsidieregeling, die vanaf 1 januari 2019 van kracht zou zijn, is uitgesteld. Komend voorjaar kijkt de gemeente vanuit een breder perspectief naar integrale luchtkwaliteitsmaatregelen. Daarin zal ook de snorfiets worden meegenomen.