Kamerleden kritisch over ontwerpbesluit snorfiets naar de rijbaan

Nieuws
Datum: 
2 okt 2017 - 09:30

Het ontwerpbesluit, ook wel concept-AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) genoemd, om het voor gemeenten mogelijk te maken om de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen, ligt onder vuur. Diverse Tweede Kamerleden stellen in het schriftelijk overleg kritische vragen aan demissionair minister Schultz van Haegen over het voorstel. De punten van zorg komen grotendeels overeen met die van BOVAG.

Zo zijn er vragen over het effect op de verkeersveiligheid van VVD, D66, 50PLUS en SGP. Deze zijn in lijn met het standpunt van BOVAG, RAI Vereniging en ANWB. De partijen vragen de minister waarom ze niet wacht met een definitief besluit totdat de resultaten van het diepteonderzoek van het SWOV (Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) naar ongevallen met snorfietsen op fietspaden binnen de bebouwde kom, bekend zijn. Ook maakt een aantal partijen (VVD, PVV en CDA) zich specifiek zorgen over de veiligheid van de groep oudere snorfietsberijders. Deze groep van 55-plussers maakt inmiddels 30 procent uit van het totale snorfietspark.

Eenduidig beleid
Net als BOVAG vinden VVD en PVV het onwenselijk dat gemeentes eigen verkeersregimes krijgen. Ook VVD en PVV pleiten voor eenduidigheid, zodat verkeersdeelnemers in bijvoorbeeld woon-werkverkeer tussen de stad en platteland niet met verschillende regels te maken krijgen. D66 maakt zich zorgen of de regels niet van straat tot straat gaan verschillen en wil regels per stadsdeel of buurt. VVD en CDA pleiten voor stevigere lokale handhaving, en VVD wil opvoeren van brom- en snorfietsen tegengaan.

PvdA is stil
Grote afwezige in dit schriftelijk overleg is de PvdA. Zij hebben geen inbreng gegeven voor dit schriftelijke overleg. Dat is opmerkelijk aangezien zij aan de wieg stonden van het ontwerpbesluit.

Kamerdebat
Of er uiteindelijk wetgeving gaat komen die het voor gemeenten mogelijk maakt om zelf de plek van de snorfiets te bepalen is nog onduidelijk. Het is wel aannemelijk dat er naar aanleiding van de beantwoording van de vragen door de Minister een debat wordt aangevraagd in de Kamer. In dat geval kunnen Kamerleden moties en amendementen indienen of zelfs verzoeken tot het intrekken van de AMvB. De uitkomst van dit traject is extra onzeker vanwege de lopende kabinetsformatie.

Bron: mijn.bovag.nl