Error message

  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in taxonomy_menu_trails_init() (line 102 of /home/home2/s/scooterweb/public_html/sites/all/modules/taxonomy_menu_trails/taxonomy_menu_trails.module).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /home/home2/s/scooterweb/public_html/includes/common.inc).

Onze organisatie

De bestuursleden oefenen hun taak uit op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden anders dan ter dekking van de gemaakte onkosten t.b.v. de uitoefening van de functie.
De bestuursleden zijn benoemd op persoonlijke titel voor onbepaalde tijd..
Het bestuur behartigt de belangen van de Stichting in de ruimste zin van het woord en is bevoegd tot het verrichten van alle daden van beheer en beschikking.
Het bestuur kan onder nader vast te stellen voorwaarden één of meerdere bevoegdheden delegeren aan een dagelijks bestuur of één of meerdere door het bestuur in te stellen commissies.
In de statuten is nader geregeld hoe het bestuur om dient te gaan met vermogen, geldmiddelen en het administreren daarvan. Dit zal volledig in overeenstemming zijn met de wensen en voorwaarden van evt. subsidiegevers en fiscale wetgeving.

Vermogen van de Stichting
Het vermogen van de stichting, op het moment van de oprichting nihil, zal worden gevormd door de eerder genoemde wijzen van werving van financiële middelen en zal grotendeels worden bestemd voor uitvoering van de genoemde werkzaamheden en missie.
Op de middellange termijn zal slechts een klein deel van het vermogen/de financiële middelen worden aangewend voor overhead, zoals huisvesting en personele lasten. Daarbij wordt gestreefd naar een verhouding van 80 – 20. 80% van de middelen is direct bestemd voor de kerntaken van de stichting en maximaal 20% kan worden aangewend voor overhead.