Amsterdam, voorbeeld voor Nederland?

Blog 9-9-2013

Gisteren las ik op AT5 het volgende bericht:

"De gemeenteraad wil af van snorscooters op het fietspad. Dit kan alleen niet omdat Den Haag dwars ligt.

Gisteravond sprak de gemeenteraad weer over scooters op het fietspad. 'De snorfiets heeft geen toekomst op het fietspad', zei wethouder Eric Wiebes (Verkeer). 'Maar zonder helmplicht heb ik niet de moed snorfietsers naar de rijbaan te sturen. Volgens verkeersmodellen betekent dat vijftig tot honderd extra ziekenhuisgewonden, vooral jongeren.'

Wiebes wil dat snorfietsers dus een helm dragen en op de rijbaan gaan rijden. Volgens ​Het Parool kan dat echter niet omdat het kabinet en de Tweede Kamer zijn plan moeten steunen. De politici in Den Haag willen dag echter niet. De gemeenteraad overweegt daarom nu zelf maatregelen in te dienen."

Nou houd ik de berichtgeving rondom scooters in Amsterdam de laatste tijd in de gaten en het valt mij op dat er een sterke band is tussen de mening van de lokale politici (lees gemeenteraad) en de Fietsersbond. Nou is dat niet zo vreemd omdat Amsterdam al jaren een echte fietsstad is. Er is geen stad in de wereld waar een tweewieler (de fiets) boven aan de voedselketen staat, in Amsterdam wel. Maar nu blijkt er in de afgelopen 10 jaar in Amsterdam een ander vervoersmiddel zijn intrede heeft gemaakt dat snel(ler) is dan een auto en even wendbaar als een fiets: de (snor)scooter. En vanuit de overheid is besloten dat de snorfiets (want zo heet deze in het verkeersreglement) zich ook op het fietspad moet begeven.

En hier wringt de schoen. In het territorium van de fietser is een vreemde 'exoot' binnengedrongen. En niet 1 maar tegelijk met een paar jaar duizenden per jaar. Waarom? Omdat menig automobilist op zoek is gegaan naar alternatieven. Parkeren was niet mogelijk of werd te duur (cash cow van menig gemeente), men koos niet meer voor 1 vervoersmiddel maar voor de beste oplossing: fiets, ov, scooter, auto, enzovoort en wat op dat moment het beste uitkomt, BN-ers, met voorbeeld functie kozen ook voor dit gemakkelijk vervoersmiddel. En zo groeide het aantal scooterrijders in de afgelopen jaren sterk. 

Maar wat deed de gemeente  op het gebied van infrastructuur in de afgelopen jaren? Hoe paste men de scooter in in het veranderd verkeersbeeld? Na lang peinzen moeten we concluderen dat we de positieve op scooter gerichte projecten niet kunnen ontdekken. En nog steeds wordt er geen rekening gehouden met scooterrijders. Dit wordt ook door de diverse ambtenaren bevestigd, zoals de kwestie van de wegomlegging in Amstelveen laat zien. Bij  infrastructurele onderzoeken kijkt men naar de effecten voor fietsers, auto's en openbaar vervoer. Motoren en scooters spelen hier nauwelijks of geen rol. Dat betekent dat er (tot nu toe) nauwelijks nagedacht is hoe we de verkeersstromen tussen het 'snelle' en 'langzame' verkeer en 'breed' en 'smal' verkeer (bakfietsen, racefietsen, scooters, elektrische fietsen enz.) op de fietspaden in goede banen moeten leiden. Nieuw aangelegde fietspaden zijn bijvoorbeeld in de afgelopen jaren nauwelijks verbreed of er wordt gezocht (getest) naar oplossingen. Men (de politiek en gemeente) kijkt klaarblijkelijk niet naar de toekomst en gaat verder op basis van de aannames van het fietspad in de jaren '70. Op geen enkel ander vlak in de samenleving zou dat werken.

En nu, nu de onschendbare fietser haar domein heeft moeten delen, gaan we proberen om de indringer te verjagen. Gelukkig werkt de landelijke overheid hier niet aan mee.  Amsterdam is namelijk niet representatief voor heel Nederland en misschien moet de gemeente Amsterdam de hand in eigen boezem steken en ook de positie van de scooterrijder (en de snelle elektrische fietsen) eens meenemen in een toekomstvisie voor infrastructurele projecten. Dan zullen we over een aantal jaren een volledige assimilatie zien van de 'exoten' op het fietspad! Roepen om meer asfalt is misschien te populistisch, maar wordt het niet eens tijd om de stippellijn een halve meter of een meter naar links te leggen?

Bron quote: At5

Bron foto: Amsterdamse Bos